Pārlekt uz galveno saturu

Auditori atzinīgi vērtē Jūras administrācijas darbu

Ot, 06/01/2021 - 14:43

SIA Bureau Veritas Latvia veiktā Latvijas Jūras administrācijas (JA) kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības audita ziņojumā JA darbība novērtēta pozitīvi, neatbilstības nav konstatētas. 
Ziņojumā auditori snieguši atsevišķus ieteikumus kvalitātes vadības sistēmas optimizēšanai. JA speciālisti šos ieteikumus izvērtēs un lems par ieteikto uzlabojumu ieviešanu.
Kā labā prakse audita ziņojumā ir atzīmēta JA īstenotā risku pārvaldība. Īpaši uzsvērts, ka risku pārvaldības process aptver arī specifiskos riskus, kuri tiek regulāri pārskatīti un vērtēti.
Audita laikā tika pārbaudīta JA kvalitātes vadības sistēmas atbilstība standarta ISO 9001:2015 prasībām, izvērtējot Jūrnieku reģistra, Juridiskā departamenta un IT nodaļas procesus, kā arī kvalitātes vadības procesu kopumā. 
Ievērojot Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, audits klātienē tika veikts Jūrnieku reģistrā, savukārt Juridiskais departaments un IT nodaļa tika auditēta tiešsaistē. Tāpat tiešsaistē auditori sazinājās ar uzņēmuma vadību un kvalitātes vadības sistēmas vadītāju.