Pārlekt uz galveno saturu

Klātienē atsākas jūrnieku profesionālā apmācība, ko nav iespējams veikt attālināti

Mon, 03/01/2021 - 15:16

No 1. marta tiek atsākta daļa no jūrniecības profesionālās izglītības programmu apguves klātienē.

Ar 2021. gada 26. februāra MK rīkojumu 129 tiek mainīti MK rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosacījumi pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvei jūrniecībā.
Jūrniecības apakšnozarē apmācība ir jāveic attālināti, bet daļu no minēto programmu satura no 2021. gada 1. marta var veikt arī klātienē, ja programma vai tās daļa vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:
-    mācības nepieciešamas profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei vai uzturēšanai 2021. gada pirmajā pusgadā;
-    mācības nav iespējams veikt attālināti;
-    atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;
-    mācību apguve klātienē notiek individuāli, izņemot Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, kur klātienē piedalās ne vairāk kā pieci izglītojamie vienā grupā;
-    mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana.