Pārlekt uz galveno saturu

EMSA vizītē izvērtē EK direktīvas ieviešanu Latvijā

Mon, 06/13/2022 - 15:15

No 14. līdz 17. jūnijam Latvijas Jūras administrācijā norisināsies Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) vizīte. Vizītes laikā EMSA speciālisti apmeklēs Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu beramkravu terminālus.
Vizītes mērķis ir novērtēt EK direktīvas 2001/96 īstenošanu Latvijā. Ar šo direktīvu noteiktas saskaņotas prasības un procedūras drošai beramkravu iekraušanai un izkraušanai.
2021. gada jūnijā norisinājās attālināta EMSA vizīte Latvijā par drošu beramkravu iekraušanu un izkraušanu atbilstoši minētās direktīvas prasībām. Tās laikā attālināti tika izvērtētas Latvijā ieviestās izmaņas likumdošanā, kas nodrošina direktīvas prasību ievērošanu, JA ieviestie organizatoriskie pasākumi prasību ievērošanas nodrošināšanai, profilaktiskās darbības un risinājumi bīstamu iekraušanas un izkraušanas operāciju gadījumos, kā arī iespējamo konfliktu novēršana starp termināļu pārstāvjiem un kuģu kapteiņiem. 
Apkopojot abu vizīšu – attālinātās un klātienes – rezultātus, tiks sagatavots ziņojums par EK direktīvas 2001/96 īstenošanu Latvijā.