Pārlekt uz galveno saturu

Piešķirtas “Enkura” stipendijas pirmajam semestrim

Tr, 09/18/2019 - 13:34

17. septembrī “Enkura” stipendiju komisija lēma par stipendiju piešķiršanu 1.kursa studentiem, kuri, mācoties vidusskolā, piedalījušies jūrniecības nozares konkursā “Enkurs”. 
Lēmums par stipendijām pirmā mācību gada pirmajā semestrī tiek pieņemts, izvērtējot vidusskolas beigšanas centralizēto eksāmenu rezultātus. Stipendijas tika piešķirtas, Elvijam Višņevskim no Jēkabpils valsts ģimnāzijas, Maksimam Dzenim, kurš beidzis Rēzeknes 3.  vidusskolu un Tomam Fišeram Blumbergam, Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventam. 
Stipendiju komisija lēma piešķirt stipendiju arī vienam Liepājas Jūras koledžas pirmkursniekam, kuram ir ļoti labi centralizēto eksāmenu rezultāti. Stipendijas apjoms ir 100 eiro mēnesī. 
Komisija sprieda par iespēju palielināt stipendiju saņēmēju skaitu, ar Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda starpniecību piesaistot ES fondu līdzekļus. Šo jautājumu tika nolemts sakārtot līdz gada beigām, tātad otrajā semestrī “Enkur” stipendiju saņēmēju skaits varētu būt lielāks. Otrajā semestrī, lemjot par stipendiju piešķiršanu, tiek ņemti vērā pirmā semestra mācību rezultāti.