Skip to main content

Seminārs par jauniešu piesaistīšanu jūrniecībai

Fri, 06/17/2022 - 08:50

17. jūnijā Rīgas Brīvostas pārvaldes ēkā norisinās seminārs par jauniešu piesaistīšanu jūrniecībā. Seminārs ir daļa no Latvijas Jūrniecības savienības un Latvijas Jūras administrācijas organizētā projekta Enkurs 2022. 

Projekts ir saņēmis finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Seminārs tiek organizēts, sadarbojoties Latvijas Jūrniecības savienībai un Rīgas Brīvostas pārvaldei. 

Semināra mērķis ir dalīšanās pieredzē par jūrniecības uzņēmumu un organizāciju esošajiem pasākumiem jauniešu piesaistē, kā arī kopīga diskusija par iespējām kopīgi koordinēt jauniešu piesaistes pasākumus un popularizēt jūrniecību. Semināra laikā tiks prezentēti jauniešu aptaujas rezultāti, kurā piedalījās Latvijas jaunieši un konkursa Enkurs dalībnieki, sniedzot viedokli par faktoriem, kas ietekmē viņu karjeras izvēli, interesēm, brīvā laika pavadīšanas paradumiem. Aptaujā piedalījās ap 170 jaunieši.