Skip to main content

Izdota Rīgas ostas Ziemeļu daļas karte

Wed, 07/29/2020 - 11:27

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta kartogrāfi sagatavojuši un izdevuši karti “Rīgas jūras līcis. Rīgas ostas Ziemeļu daļa”, kartes numurs 2102. Tas ir jau sestais šīs kartes izdevums, to sagatavojot ņemti vērā aktuālākie dziļumu mērījumi un citi dati. 
Karte izdota gan papīra, gan elektroniskā formātā. Karti iespējams pasūtīt Latvijas Jūras administrācijas internetveikalā www.lja.lv/mapshop.
Tuvākajā laikā tiks izdota karte “Irbes jūras šaurums”, kartes numurs 2060.